Simulace žákům prezentují významné okamžiky českých a československých soudobých dějin a umožní jim „prožít" dobové události z pohledů různých osob. Cílem je rozvinout hlubší porozumění komplexním politickým, sociálním a kulturním souvislostem. 

Vývoj simulací „Československo 38-89" probíhá na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v rámci projektu „Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století" financovaného Ministerstvem kultury České republiky.

Na vývoji simulací dále spolupracují občanská sdružení Post Bellum a Generation Europe. Projekt „Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století" byl podpořen v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI pod registračním číslem DF11P01OVV030.