Festival fantazie se odehrává od roku 1996 v Chotěboři a navštěvuje ho několik tisíc účastníků, zejména mládeže. Od roku 2013 je součástí Festivalu programová linie s názvem "MatfyzExpo", popularizující informatiku, matematiku a fyziku. Ve dnech 29.6 - 2.7. si mohli účastníci festivalu vyzkoušet prototyp první ze série simulací Československo 38-89.