Československo 38–89 je série počítačových simulací pro výuku soudobých dějin. V současné době jsou učitelům dostupné dvě samostatné simulace: Atentát a Vnitřní pohraničí. Instalační soubory obou simulací můžete získat po registraci v Informacích pro učitele.

Pro práci se simulacemi budete dále potřebovat Metodickou přiručku a Modelové hodiny s pracovními listy k jednotlivým simulacím. Všechny textové materiály si můžete zdarma stáhnout z níže uvedených odkazů. Modelové hodiny jsou k dispozici buď ve formě jednoho PDF, ve kterém jsou všechny modelové hodiny a pracovní listy dohromady, nebo jako samostatná PDF ke každé modelové hodině zvlášť.


Metodická příručka

Československo 38–89: Metodika využití počítačové simulace


Československo 38-89: Atentát

Simulace je založena na příbězích lidí, do jejichž osudů tragicky zasáhla druhá světová válka. Osou simulace je příběh poštovního úředníka Jindřicha Jelínka, který byl zatčen v souvislosti s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Simulace otevírá témata jako je běžný život v protektorátu, ghettoizace židovského obyvatelstva, domácí odboj, kolaborace s okupační mocí, holocaust, genocida Romů a retribuční soudnictví.

Modelové hodiny

Československo 38–89: Atentát - všechny modelové hodiny

Samostatné modelové hodiny a pracovní listy

Modelová hodina 1: Zatčení Jindřicha Jelínka
Modelová hodina 1: Pracovní list
Modelová hodina 1: Schéma rozhovoru

Modelová hodina 2: Kolaborace
Modelová hodina 2: Pracovní list
Modelová hodina 2: Schéma rozhovoru

Modelová hodina 3: Vzpomínání na holocaust
Modelová hodina 3: Pracovní list
Modelová hodina 3: Schéma rozhovoru

Modelová hodina 4: Podoby odboje
Modelová hodina 4: Pracovní list
Modelová hodina 4: Schéma rozhovoru

Modelová hodina 5: Romská perspektiva soudobých dějin
Modelová hodina 5: Pracovní list
Modelová hodina 5: Schéma rozhovoru

Projektový den

Československo 38-89: Atentát - Projektový den

 

Československo 38-89: Vnitřní pohraničí

Hlavní osou simulace je osud vesnice na Žatecku, kde se za první republiky utvářelo komplikované soužití Čechů a Němců. Do osudů vesnice zasáhla Mnichovská dohoda, válečné události a zejména pak konec války a živelná odplata na německém obyvatelstvu. Simulace zahrnuje i osud volyňských Čechů, kteří osídlovali majetek po Němcích a vrcholí volbami v roce 1948, komunistickým převzetím moci a kolektivizací.

Modelové hodiny

Československo 38–89: Vnitřní pohraničí - všechny modelové hodiny

Samostatné modelové hodiny a pracovní listy

Modelová hodina 1: Odsun multiperspektivně
Modelová hodina 1: Pracovní list
Modelová hodina 1: Schéma rozhovoru

Modelová hodina 2: Migrace a transfery na sklonku války
Modelová hodina 2: Pracovní list
Modelová hodina 2: Schéma rozhovoru

Modelová hodina 3: Poválečný nástup komunistické moci
Modelová hodina 3: Pracovní list
Modelová hodina 3: Schéma rozhovoru

Modelová hodina 4: Pamětnické perspektivy
Modelová hodina 4: Pracovní list
Modelová hodina 4: Schéma rozhovoru

Modelová hodina 5: Kolektivizace
Modelová hodina 5: Pracovní list
Modelová hodina 5: Schéma rozhovoru


Další materiály

Další materiály a filmové ukázky k jednotlivým modelovým hodinám jsou k dispozici online na webu Dějepis v 21. století.