Simulace v souladu s rámcovými vzdělávacími programy vedou žáky k poznání toho, že minulost není jen uzavřeným souborem faktů, ale také kladením otázek. Skrze herní modelování historických situací, v nichž vystupují konkrétní lidé, rozvíjejí porozumění dobovému kontextu a pochopení hlubších souvislosti. Simulace zohledňují aktuální stav historiografického poznání daného období a kladou důraz na pluralitu možných pohledů a výkladů minulosti. 

Výuková verze simulace je vytvořená na míru využití ve třídě a kombinuje počítačovou simulaci s dalšími výukovými materiály. Se simulací pracuje učitel s pomocí dataprojektoru, celá třída se zapojuje do ovlivnění děje. Sledování simulace se střídá s její analýzou a dalšími aktivitami. Výukovou verzi simulace si můžete stáhnout po registraci na níže uvedeném odkazu:

 

Registrace pro učitele

 

Doporučené požadavky: PC s operačním systémem Windows a 2,5 GB volného místa na disku (2.33GHz x86/x64 procesor, Windows 7/8 Classic, 2 GB RAM), dataprojektor, ozvučení.

Vývoj simulací Československo 38-89 proběhl na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v rámci projektu „Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století" financovaného Ministerstvem kultury České republiky.

Pro použití simulace ve třídě budete také potřebovat Metodickou příručku a modelové hodiny. V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Terezu Selmbacherovou na e-mailu tereza@gamedev.cuni.cz.