„Výukový efekt simulace se mi zdá velmi dobrý. Žáci si nenásilně zapamatují osudy konkrétních, byť fiktivních lidí. A tím pochopí, jaké problémy museli řešit obyčejní lidé v určitých dějinných obdobích.“ 

Jitka Šimková, SPŠ Kutná Hora, 2014

„Mě osobně ukázala simulace novou zajímavou cestu, kudy se v hodinách dějepisu ubírat, jak je pojmout tak, aby to bylo pro studenty zajímavější, a nabídnout jim komplexnější pohled než jen ‚biflování‘ dat.“

Mirijam Bašová, ZŠ Krásná voda nad Vltavou

„Simulace účinně pomáhá zprostředkovat studentům atmosféru doby a přispívá k zatraktivnění výuky dějepisu. Zvolená metoda počítačové simulace, kdy můžeme ovlivňovat jednání a vystupování protagonistů, je vlastní dnešní generaci studentů, která vyrostla na počítačových hrách.“

Jan Divíšek, Gymnázium a SOŠPg. Liberec, 2014

„Vedle poznávání dějin prostřednictvím příběhů obyčejných lidí a výborných sond do ekonomiky, školství, cestování hodnotím jako největší výukových efekt ‚zreálnění‘ pohledu studentů na zachycená témata – odkládání schématického černobílého vidění, iniciaci přemýšlení nad složitostí dějin, vyvolání pochybností a otázek, potřeby hledat odpovědi a dozvídat se více.“

Vojtěch Vlček, Gymnázium Ostrava Hrabůvka, 2014

„Celkově hodnotím výukovou simulaci jako jeden z mála funkčních projektů, který staví na skutečných zkušenostech z praxe. Simulace ve vysoké míře plní výukové cíle obsažené v RVP. Působí výrazně motivačně a předává žákům zajímavou formou informace a zprostředkovává zážitky, které by při běžných hodinách těžko získali. Obsahují mnoho vzdělávacích rovin a dovedností: sociální cítění, analýzu textu, obrazu, videa, komparaci, multiperspektivitu. Simulace je náročná pro učitele z hlediska přípravy, je také časové náročná. Lze to ale eliminovat opakovanou prací se simulací.“

Petr Řehák, ŽS Jana Pavla II. Hradec Králové, 2014