Projekt výukové simulace Československo 38-89 získal prestižní Cenu MFF UK za reprezentaci a propagaci za rok 2015. Cenu převzal během slavnostního večera z rukou děkana prof. Jana Kratochvíla dr. Cyril Brom z Katedry softwaru a výuky informatiky.

Tato cena je udělována každoročně od roku 2014 Matematicko-fyzikální fakultou UK za mimořádný přínos při budování pozitivního obrazu fakulty před veřejností.

Celou zprávu ze slavnostního večera si můžete přečíst zde.