Hra Československo 38-89: Atentát získala Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávání. Cenu projektu udělil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima zástupcům FF UK a MFF UK na slavnostním zasedání Akademického senátu UK v Karolinu 17. listopadu.

Tisková zpráva Univerzity Karlovy je k dispozici zde.