16/10/2016

Informace pro učitele

Československo 38–89 je výuková simulace, která přibližuje žákům významné okamžiky československých soudobých dějin. V současné době připravujeme nový web pro učitele.
15/10/2016

Metodická příručka a modelové hodiny

Metodická příručka a modelové hodiny pro učitele ke stažení.
14/10/2016

Videa s návodem pro učitele

Videa s návodem pro učitele, jak výukovou simulaci ve verzi pro školy nainstalovat a jak ji používat.
13/10/2016

Hodnocení z praxe

V roce 2014 jsme testovali Československo 38-89 v 34 třídách českých středních a základních škol. Co o nás říkají učitelé, kteří simulaci vyzkoušeli v praxi?
15/2/2016

Online seminář pro učitele

Jaroslav Pinkas představil projekt Československo 38-89 v rámci online semináře o využití počítačových simulací ve výuce.
17/5/2015

Vzdělávací cíle simulace Československo 38-89

V souladu s kurikulem klade simulace důraz na výuku moderních dějin. Vede žáky a studenty k poznání toho, že minulost není jen uzavřeným souborem faktů, ale kladením otázek.
23/8/2013

Proč zrovna výuková simulace?

Digitální hry a simulace pro podporu učení představují jedno z moderních vyústění Komenského konceptu školy hrou. Dlouholetá praxe a výzkum navíc naznačují jejich pozitivní potenciál.
logo FF UK logo MFF UK logo ÚSD logo MK ČR
YouTube